Persondatapolitik

Vi har brug for følgende oplysninger, når du handler hos os: Navn, adresse, tlf.nr., mailadresse og fødselsdato. Vi registrerer og videregiver de personoplysninger, der er nødvendige for at kunne levere varen til dig. Du kan læse vores persondatapolitik nedenfor.

Personoplysningerne registreres hos Vintønden og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes. Vi samarbejder herudover med en række andre virksomheder, som opbevarer og behandler data. Virksomhederne behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke bruge dem til egne formål.

Vi samarbejder kun med databehandlere i EU lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

Den dataansvarlige ved Vintønden.dk er Vintønden. Du har ret til at få oplyst hvilke oplysninger, vi behandler om dig. Hvis du mener, at oplysningerne er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. I nogle tilfælde har vi pligt til at slette dine persondata, hvis du beder om det. Det kan f.eks. være hvis dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi skulle bruge dem til. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen. Du kan skrive til os på: info@vintønden.dk.

Behandling af persondata

Vintønden.dk behandler personoplysninger i overensstemmelse med de principper, som fremgår af Persondataforordningen og Databeskyttelsesloven.

Vintønden.dk behandler personoplysninger lovligt, rimeligt og gennemsigtigt. Der er for hver behandling fastsat et formål. Vi behandler ikke flere oplysninger end nødvendigt for at opfylde formålet. Vi gør, hvad vi kan, for at sikre, at oplysningerne er korrekte. Vi opbevarer ikke oplysningerne i længere tid, end det er nødvendigt for formålet. Vi beskytter data, systemer og processer med tidssvarende sikkerhedsteknologier. Vi kan dokumentere vores behandlinger.

Formål og retsgrundlag

Vintønden.dk har for de enkelte IT-systemer og de personoplysninger, der er registreret heri, fastsat en række konkrete formål med behandling af data. Overordnet set behandler Vintønden.dk personoplysninger om kunderne med følgende formål:

  • Servicering af kunder i forbindelse med gennemførsel af salg
  • Personlig service for at markedsføre virksomhedens produkter og ydelser
  • Registrering af kunder med henblik på at overholde lovgivningen vedrørende forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 18 år •
  • Registrering af kunder med henblik på at overholde bogføringslovgivningen 

Servicering af eksisterende kunder med henblik på at levere en service eller gennemføre et salg

Kunderne oprettes i Vintønden.dk’s ordrebehandlings- og edb-system med bl.a. navn og adresse. Desuden registreres specifikke oplysninger på kundens ordrer, såsom oplysninger tilknyttet leverancer, betalingstransaktioner, ordrestatus, elektronisk fakturering, forsendelsesoplysninger og backup. En række af disse oplysninger behandles i medfør af kontrakten, således at varerne kan bestilles og fremsendes. En række andre oplysninger behandles med interesseafvejning: Det er både i Vintønden.dk’s og kundens interesse at kortlægge disse oplysninger, således at den bedste service mellem de to parter kan etableres.

Nogle ressourcer på hjemmesiden, der er nødvendige for en optimal brugeroplevelse, ligger på servere, der ikke ejes af Vintønden.dk. Der vil forekomme en datadeling af teknisk karakter under indhentningen af disse ressourcer. Disse oplysninger behandles med interesseafvejning, da det er i begge parters interesse at servicen afvikles smidigt.

For at sikre en stabil service, både nu og fremtidigt, benytter Vintønden.dk sig af en række automatiske services til at sikre hjemmesiden og brugerne, måle performance samt registrere tekniske fejl. Disse kan i begrænset omfang behandle persondata, hvis påkrævet under givne omstændigheder. Disse oplysninger behandles også med interesseafvejning: Det er både i Vintønden.dk’s og kundens interesse at transaktionen gennemføres trygt og sikkert med mulighed for at finde eventuelle fejl.

Personaliserede services, herunder til udvikling og markedsføring af produkter og ydelser

Når brugere benytter Vintønden.dk, registreres en række statistiske oplysninger om brugen af siden hos os selv og hos nogle af vores samarbejdspartnere. Vintønden.dk anvender disse oplysninger til overordnet at forbedre vores produkter og ydelser og til at personalisere Vintønden.dk’s markedsføring og kommunikation til vores kunder og brugere via samarbejdspartnere med teknologier som cookies. Vintønden.dk indhenter samtykke til denne registrering fra den enkelte bruger.

Registrering af kunder med henblik på at overholde lovgivningen vedrørende forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 18 år

Vintønden.dk bruger registreringer om kunden med henblik på at overholde lovgivningen vedrørende forbud mod salg af alkohol til personer under 18 år. For at handle på Vintønden.dk skal kunden være fyldt 18 år.

Registrering af kunder med henblik på at overholde lovgivningen

En række af de registreringer, som Vintønden.dk foretager, sker med henblik på at overholde bogføringslovgivningen. Vi gemmer f.eks. oplysninger om kunder og ordrer i fem år for at kunne dokumentere vores regnskaber.

Samtykke

For en række behandlinger af personoplysninger beder Vintønden.dk brugerne om lov til behandlingen inden den iværksættes. At bede om lov kaldes også for at bede om samtykke. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage, hvorefter Vintønden.dk ophører med at behandle oplysningerne.

Rettigheder

Vintønden.dk’s kunder har i medfør af persondataforordningen en række rettigheder i forhold til behandlingen af deres personoplysninger. Rettighederne betyder bl.a. at kunderne kan få oplyst, hvilke personoplysninger Vintønden.dk har om dem, og at de under visse forudsætninger kan få oplysningerne slettet.

Kunderne kan bede om indsigt. Det vil sige, at kunderne kan spørge Vintønden.dk om, hvilke personoplysninger Vintønden.dk behandler til hvilke formål m.v.

Kunderne kan bede om at få rettet deres personoplysninger, som de mener ikke er korrekte.

Kunderne kan anmode om at få slettet personoplysninger, som de mener, Vintønden.dk ikke bør eller må have registreret.

Kunderne kan bede om, at behandlingen af personoplysningerne begrænses. Det betyder, at oplysningerne ikke slettes, men at det er præciseret, at de ikke må behandles, og at adgangen til at læse dem er indskrænket.

Kunderne kan gøre indsigelse mod, at en konkret behandling finder sted. Det betyder, at oplysningerne fortsat kan anvendes til andre eventuelle lovlige formål. Indsigelsen kan have en midlertidig karakter i forhold til et konkret formål og f.eks. være bestemt af medarbejderens øjeblikkelige situation.

Kunderne har under visse snævre omstændigheder mulighed for at anmode om at modtage og/eller få sine egne personoplysninger udleveret.

Kunderne har ret til ikke at blive profileret, med mindre det er afgørende for, om der kan oprettes en kontrakt.

Vintønden.dk vil efterkomme en begæring om indsigt. Vintønden.dk vil altid vurdere rimeligheden af udøvelsen af de øvrige rettigheder og foretage en konkret vurdering af, om en fremsat begæring skal imødekommes. Kunderne kan altid klage over en beslutning truffet af Vintønden.dk

Videregivelse af personoplysninger

Kunderne accepterer i forbindelse med afgivelse af deres ordre, at Vintønden.dk må videregive deres oplysninger til Vintønden.dk’s samarbejdspartnere, således at de ønskede varer bliver leveret hos kunden som ønsket.

Accept i forbindelse med afgivelse af ordren

Kunderne accepterer Vintønden.dk’s retningslinjer for behandling af persondata jf. ovenstående i forbindelse med afgivelse af ordren.

  • Jeg accepterer mine data og forretningsbetingelserne

Cookies